30 kwietnia 2008 roku zakończona została realizacja projektu "Czas na pracę - praca na czas". Wypracowane rezultaty udostępniane są przez Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości i Partnerów projektu.

25.1.2008
Zapraszamy do współpracy instytucje rynku pracy ( więcej )

Stowarzyszenie
Promocji Przedsiębiorczości

Ul. Słowackiego 7a
35-060 Rzeszów
Osoba do kontaktu:
Pani Kinga Chmielowiec
tel. 017 860 5746
fax 17 8524528
e-mail:
kchmielowiec@spp.org.pl
www.spp.org.pl